Them sogns Menighedsråd

fmd. Birte Bent Andersen
Pårupvej 10, Salten
8653 Them
tlf. 86 84 73 97

mail: birte@rjbj.dk

www.themkirke.dk


Them-Salten Antenneforening

fmd. Kirsten Randløv Rasmussen
Kamillevej 7
8653 Them
tlf 61 48 75 25

mail: formanden@them-salten-antenneforening.dk

www.them-salten-antenneforening.dk


Them Museumsforening

fmd. Ole Møller Rasmussen
Salten Skovvej 15
8653 Them
tlf. 86 84 88 86

mail: ole67@gmail.com


Egnsarkivet for Them gl. kommune

Østervang 1
8654 Bryrup
tlf 75 75 41 70

fmd. John Østergaard
Løndalvej 5 Vinding
8654 Bryrup

www.egnsarkivet-them-bryrup.dk
  


Højskoleaftener i Them

fmd. Thomas Høg Nørager
Kirkebakken 3
8653 Them

tlf. 86 84 70 19

mail: thh@km.dk

www.themkirke.dk


Kulturstafetten

fmd. Hans Holm
Toftebjerg Medborgerhys
Røllikevej 3
8653 Them

tlf 89 70 28 70

www.kulturstafetten.net

billet: billet@kulturstafetten.dk


Toftebjerg Medborgerhus

Inspektør: Ove Hjorth
Røllikevej 3
8653 Them

tlf 89 70 28 70

mail: medborgerhus@mail.dk

www.medborgerhusettoftebjerg.dk


Them Aftenskole

ved Inger Drengsgaard
Ebbesensvej 18
8641 Sorring
tlf 86 95 71 41

mail: mail@themaftenskole.dk

www.themaftenskole.dk