Om Them-Salten lokalråd

Hvad er et lokalråd? Hvem sidder i lokalrådet? Find svar på dine spørgsmål her.

Lokalrådet er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning, hvis hovedafdelinger vi løbende har møder med ligesom vi ca. ½ årligt mødes med politikere.

 

Them–Salten lokalråd opfattes af Silkeborg Kommune som en paraplyorganisation for menighedsråd, institutioner, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

 

Det er meget vigtigt at man i Them og Salten-området taler med en stemme overfor kommunen, når væsentlige ændringer i vores lokalområde skal gennemføres.

Fakta:

  • Alle medlemmer af Them-Salten lokalråd, arbejder frivilligt og vælges for en 4-årig periode, som følger byrådsperioden.
  • Lokalrådet mødes løbende for at drøfte aktuelle emner
  • Der bliver afholdt mindst ét årligt borgermøde

Du kan kontakte lokalrådet, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i Them og Salten-området.

Venlig hilsen

Lokalrådet